Det finns en hund för alla.

MyDOG, Svenska Mässan

Reklam | Kommunikation

Mecka Reklambyrå

MyDOG ville locka fler besökare. Besökare som ännu inte skaffat hund. Och att köpa hund är ett stort beslut. Hunden ska passa din familjesituation, dina motionsvanor och din personlighet. MyDOG hjälper hundköparen att känna trygghet i sitt val. Lösning: Det finns en hund för alla.