Kvinno- & tjejourens nya varumärke.

Kvinno- & tjejjouren Borås

Varumärke och
grafisk identitet

Illustratör: That’s me.

Isabella Linder Holmgren. 

Consid Borås

Tjejjouren Borås och Kvinnojouren Magnolia beslutade sig för att förena sina krafter och skapa ett gemensamt varumärke. Deras mål var att bli en stark hubb för kvinnor i alla åldrar, präglad av kvinnlig styrka och trygghet. Uppgiften var att skapa en ny grafisk identitet som skulle smälta samman de två organisationerna och attrahera både unga tjejer och vuxna kvinnor som söker stöd och gemenskap.

Utmaning

Utmaningen låg i att skapa en enhetlig identitet som skulle vara inbjudande och motiverande för flera olika grupper samtidigt – unga som äldre, kvinnor som ickebinära och barn som vuxna. Samtidigt är de flesta kvinnojourerna traditionellt rosa och har en starkt kvinnlig estetik, vilket skapade utmaningen att uppfattas som neutrala och inkluderande. Dessutom var det nödvändigt att hitta ett foto- och bildmanér som var tillräckligt personligt och välkomnande, men samtidigt inte satte personliga individer i ett utsatt läge.

 

Lösning

För att möta utmaningen att förena olika målgrupper och undvika stereotyper har en varm och inbjudande grafisk identitet skapats. Logotypen inspirerades av gemenskap, värme och form med ett typsnitt som förmedlar styrka och stabilitet. Färgvalet undviker det traditionellt “feminina” och strävar efter en neutral och inkluderande känsla. De symboliserar styrka, tillväxt, trygghet och passion, och representerande olika perspektiv och personligheter som behövs för att söka hjälp i en utsatt situation. Illustrationsmaneret är neutralt men iögonfallande och speglar mångfalden av livsöden.

 

 

Många unga tjejer vänder sig till jouren med frågor om sex, relationer och identitet. Fotografierna kompletterar illustrationerna genom att visa modernitet och mod. Oskyldigt, men självsäkert – inspirerade av det kvinnliga. Bilderna, tillsammans med illustrationerna, skapar en kraftfull grafisk identitet som är både välkomnande och lite provocerande. Passande en kvinnojour. Resultatet är en enhetlig grafisk identitet och bildstrategi som representerar föreningen av två organisationer, tilltalar olika åldersgrupper och könsidentiteter, och positionerar varumärket som en kraftfull och inkluderande centralpunkt för kvinnor i alla skeden av livet och identiteter.

FÖRE: