Care of Sweden

För en värld utan trycksår.
 

Mecka reklambyrå

Bakgrund

I över 20 år har Care of Sweden jobbat tillsammans med vården för att minska onödigt lidande och spara ekonomiska resurser. Genom sin ambitiösa vision, att eliminera trycksår, har man levererat säkra och innovativa lösningar så att vårdpersonal runt om i världen kan förebygga och behandla trycksår på bästa sätt. När företaget vuxit rejält både på den inhemska och internationella marknaden uppstod behov av att uppdatera den grafiska profilen och kommunikationen. Meckas uppdrag var att landa ett nytt grafiskt uttryck, en brandmovie och löpande kommunikation som kan ta varumärket Care of Sweden vidare på sin framgångsresa.

Utmaning
Care of Sweden konkurrerar på en marknad som blir allt hårdare prisutsatt och med allt fler aktörer som erbjuder tveksam kvalitet på importerade produkter. Utmaningen var att lyfta varumärket Care of Sweden och värdet av deras samlade erbjudande (i form av högkvalitativa, innovativa produkter, utbildning, support och nära samarbete med vården) så att man särskiljs från konkurrenterna och upplevs som en komplett partner och attraktiv arbetsgivare där man jobbar tillsammans mot en tydlig vision.

Lösning
Oavsett om målgruppen som möter Care of Sweden är svensk vårdpersonal, upphandlingsjurister, distributörer på exportmarknaden eller potentiella medarbetare är målsättningen att man känner att Care of Sweden gör skillnad! Inte bara genom att erbjuda högkvalitativa produkter utan en förbättrad livssituation för brukarna, i sin strävan mot en värld utan trycksår.

Namnlöst-1Namnlöst-1
Skärmavbild 2019-08-10 kl. 17.49.37Skärmavbild 2019-08-10 kl. 17.49.37
Skärmavbild 2019-08-10 kl. 17.49.24Skärmavbild 2019-08-10 kl. 17.49.24
Skärmavbild 2020-02-18 kl. 21.37.04Skärmavbild 2020-02-18 kl. 21.37.04